AKP Grup Başkanı Güler’den “Çalışan Emeklilere İkramiye” Açıklaması: “Bakanlarımıza Bu Konuda Ayrıntılı Bir Çalışma Yapılmasını, Sayın…

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emeklilere ikramiye verilmesi ile ilgili “Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hususla ilgili bazı taleplerin iletildiğini biliyoruz. Bakanlarımıza bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı” açıklamasını yaptı. TBMM Başkanlığı’na sunulan torba kanunla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini söyleyen Güler, “İhracatın desteklenmesiyle büyümeye katkıda bulunmak, ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamak, Türk lirası enstrümanlarına yatırım yapılmasını teşvik edilmesini sağlamak, mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak, gelişen teknolojiden yararlanarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak, vergi güvenliğinin sağlanmasını devam ettirmek, bazı indirim ve istisnaların da bundan sonraki dönemlerde kaldırılmasını sağlamaya gayret ettik” diye konuştu.

AKP grubu 80 maddeden oluşan torba kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kanun teklifinin içeriğine ilişkin konuşan Güler, şunları söyledi:

“BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALARIN DA BUNDAN SONRAKİ DÖNEMLERDE KALDIRILMASINI SAĞLAMAYA GAYRET ETTİK”

“Hazırlanan bu kanun teklifimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için büyük bir gayret sarfettik. Bu hedeflerin, amacımızın ne olduğuna dair birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak. İhracatın desteklenmesiyle büyümeye katkıda bulunmak, ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamak, Türk lirası enstrümanlarına yatırım yapılmasını teşvik edilmesini sağlamak, mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak, gelişen teknolojiden yararlanarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak, vergi güvenliğinin sağlanmasını devam ettirmek, bazı indirim ve istisnaların da bundan sonraki dönemlerde kaldırılmasını sağlamaya gayret ettik.

“YABANCI PLAKALI TAŞITLARIN CEZAYI ÖDEMEDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEMESİ GİBİ MADDELER KANUN TEKLİFİMİZDE YER ALIYOR”

80 maddeden oluşan kanun teklifimizin 1-3-29-46-78 ve 70’ncu maddeleri toplam 6 madde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarını ve yabancılar ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırının artırılması, izinsiz yolcu taşımalarıyla taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasının can güvenliği bakımından yarattığı tehlikenin yüksek olması nedeniyle cezaların artırımlı uygulanması ve idari yaptırımlarının caydırıcılığının artırılması. 655 sayılı KHK kapsamında verilen idari para cezalarının artırılması ve yabancı plakalı taşıtların cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi gibi maddeler kanun teklifimizde yer alıyor.

“SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ KAZANÇ İSTİSNASININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİNİ DE ÖNERMİŞ OLUYOR”

4, 17, 21, 28, 30, 37, 39, 45, 49 ve 51’nci maddelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir ve kurumlar vergisi kanununda yer alan yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50’lik kazanç istisnasının tüm mükellefler için Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarılmasını öneriyoruz. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesini de önermiş oluyor. Ayrıca ihracatın teşviki amacıyla dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçı ve tedarikçilere 5 puan kurumlar vergisi indirimini de bu kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz.

Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısının dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilmesi. Deprem afetlerine bağlı olarak yapım işlerinin, girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana geldiği dikkate alınarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca takibi yapılacak madde 38; Uzun sürmesi muhtemel adli süreç esnasında yasa dışı üretim, satış faaliyetlerini devam ettirme ihtimaline karşılık kamu zararını önlemesi amacıyla kaçakçılık fiillerinde soruşturma veya kovuşturma başlatılması durumunda faaliyetlere ilişkin verilen belgelerin askıya alınması hususu AYM’nin iptal ettiği gerekçeler kapsamında yeniden düzenlenmiş bulunuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın takibini yapacağı madde 47 ve 48’de; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme, kullanma suçlarıyla; ödeme kaydedici cihazlara gerçekleştirilen eylemler sebebiyle haklarında kesinleşmiş mahkümiyet bulunanlara yönelik akaryakıt işletmeciliği lisansının verilmemesi noktasındaki AYM’nin iptal ettiği çerçeve ışığında yeniden düzenlenmesi bu kanun teklifimizde yer almaktadır.

“SGK PRİM BORÇLARINA KARŞILIK GAYRİMENKUL ALINMASINA İLİŞKİN MADDENİN UYGULAMA SÜRESİNİN UZATILMASINA YER VERDİK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın madde 52-61 arasında; SGK prim borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresinin uzatılmasına yer verdik. Kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresinin de 31.12.2023 tarihinde sona ermesini dikkate alarak sürenin 30.6.2024’e kadar uzatılması da yine kanun teklifimizde yer almaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüteceği madde 62; özellikle yasa dışı bahisle ciddi, caydırıcı, etkin mücadele açısından söz konusu alanda elde edilen kamunun gelirinin de kayıplarının önlenmesi amacıyla elde edilen ikramiye tutarlarının yüzde 93’e kadar dağıtımı noktasını önermiş oluyoruz.”

“EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ İÇİN CUMHURBAŞKANI BAKANLARA TALİMAT VERDİ”

Güler, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, “Çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesi için bir düzenleme var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hususla ilgili bazı taleplerin iletildiğini biliyoruz. Bakanlarımıza bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Şu anda kanun teklifimizde bu konuda bir husus yer almıyor.”

Ev hanımlarıyla ilgili bir düzenleme olup olmadığına ilişkin soruya ise Güler, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Ama henüz yasalaşma noktasında bir teklif ortaya çıkmış değil. Teklifimizde bu husus yer almıyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx